Nazorg

Ook na je bevalling staat Centrum voor Verloskunde ROOS voor je klaar. Bijvoorbeeld met nazorg of met advies over anticonceptie na je bevalling. 

Al spoedig na je bevalling kun je weer vruchtbaar zijn. Je zult dus al snel moeten nadenken over wel of geen anticonceptie.